กรวด-หิน-ดิน-ทราย :

รัฐ ทุนนิยม และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัตน์ =

สุริยา สมุทคุปติ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สุริยา สมุทคุปติ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครราชสีมา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2538
Subjects: ชาวนา –– แง่สังคม –– นครราชสีมา –– วิจัย
ทุนนิยม –– นครราชสีมา –– วิจัย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– วิจัย
นครราชสีมา –– ภาวะสังคม –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD8039.F3 ก181 2538
Copy 1
Available