งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย /

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ; สุปนีย์ เจริญลาภ, บรรณาธิการ

Main Author: วิจิตรวาทการ , พลตรี หลวง
Other Authors: สุปนีย์ เจริญลาภ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2549
Subjects: ชาวไท
ชาวไทย
ไทยใหญ่
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยแรกเริ่มก่อน -- พ.ศ.1800
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS571 ว527ง 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 8
Available
Copy 7
Available
Copy 4
Available

Satit School, Stack

Call Number: 959.3 ว527ง 2549
Copy 9
Available
Copy 10
Available
Copy 11
Available
Copy 12
Available