รายงานการสัมมนาวันยางพาราแห่งชาติปี 2548 :

ก้าวย่างสู่...ศูนย์กลางยางพาราโลก /

สุรพล มุละดา, บรรณาธิการ

Other Authors: สุรพล มุละดา, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. เทพเพ็ญวานิสย์, 2548
Subjects: ยางพารา –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: SB291.H4 ร451 2548
Copy 1
Available