การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา.

"Thai Socail forces in the Next Decade : A Real Alternative?" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด็ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2546 /

ครั้งที่ 2 "พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?" =

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Other Authors: การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา., สุรชัย หวันแก้ว, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ไทเกอร์ พริ้งติ้ง, 2548
Subjects: สังคมวิทยา -- การประชุม
ไทย -- ภาวะสังคม -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HN700.55 ก482ก 2548
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: HN700.55 ก482ก 2548
Copy 2
Available