ชีวประวัติห้านาที :

หลักคิด 12 นักธุรกิจไทย /

สัญญลักษณ์ เทียมถนอม

Main Author: สัญญลักษณ์ เทียมถนอม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: นักบริหาร –– ไทย –– ขีวประวัติ
นักธุรกิจ –– ไทย –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD38.25.T5 ส554ช 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available