พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ /

กฤษฎา เสกตระกูล...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: กฤษฎา เสกตระกูล, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2546
Edition: พิพม์ครั้งที่ 3.
Subjects: การจัดการธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5351 พ648 2546
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available