สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น /

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล

No Cover Image
Main Author: พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท สารมวลชน จำกัด, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ราชสกุล
ราชวงศ์จักรี
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง, 2394-2475 –– รัชการที่ 7, –– 2468-2477.
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตย, 2475-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS584 พ851ส 2534
Copy 1
Available