(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า :

ข้อเสนอสำหรับการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 7 /

โดย อารี วัลยะเสวี...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: อารี วัลยะเสวี, โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Delivery of Health Care –– Thailand.
Health Care Reform –– Thailand.
Health Services –– Thailand.
Health Systems Plans –– Thailand.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: W84.JT3 ร399 2542
Copy 1
Available