การบริหารการตลาด :กลยุทธ์และยุทธวิธี =

Marketing Management :Strategies and Tactics /

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล

Main Author: อดุลดย์ จาตุรงคกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Subjects: การจัดการตลาด
การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information