โลกในมือนักอ่าน =

A history of reading /

อัลแบร์โต แมนเกล ; กษมา สัตยาหุรักษ์, แปล ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์, บรรณาธิการ

Main Author: แมนเกล, อัลแบร์โต
Other Authors: กษมา สัตยาหุรักษ์, ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การอ่าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!