การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย /

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

Main Author: เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
Subjects: ประชาธิปไตย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JG1746 ส888ก 2548
Copy 1
Available