การเมืองสองฝั่งโขง :

งานค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรวมกลุ่มทางการเมืองของ ส.ส.อีสาน พ.ศ.2476-2494 /

ดารารัตน์ เมตตาริกานทท์

Main Author: ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546
Subjects: อาเซียน
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 ด426ก 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available