ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด :

รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ" ของ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร /

ประเสริฐ ณ นคร

Main Author: ประเสริฐ ณ นคร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
Subjects: ประเสริฐ -- ณ -- นคร -- ผลงาน
จารึก -- ไทย
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS571 ป419ป 2549
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available

Satit School, Stack

Call Number: 959.3 ป419ป 2549
Copy 7
Available
Copy 6
Available