การตรวจฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดของสารสกัดจากพืชไทย =

Test of antiplatelet activity from Thai plants /

โดย อารมณ์ เจษฎาญานเมธา

No Cover Image
Main Author: อารมณ์ เจษฎาญานเมธา
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Plant -- Extracts
Plants, -- Medicinal
Platelet -- Aggregation -- Inhibitors
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!