รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องระบาดวิทยาของแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่ผลิต Extended Spectrum B-lactamases ในประเทศไทย =

Molecular Epidemiology of Extended Spectrum B-lactamases-producing Enterobacteriaceae in Thailand /

พรรณนิกา เนียมทรัพย์

No Cover Image
Main Author: พรรณนิกา เนียมทรัพย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. –– คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ –– ผลงานวิจัย
แบคทีเรีย –– วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QR75 พ271ร 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available