การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการบริหารงานวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20-21 มีนาคม 2546 ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

No Cover Image
Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Other Authors: องค์การอนามัยโลก แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Research -- Chulalongkorn -- University -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W3จ683ก 2546
Copy 1
Available