สรุปการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค
Other Authors: กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรม, 2548
Subjects: Acquired -- Immunodeficiency -- Syndrome -- congresses -- CD-ROM
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: Accompanying book titled: สรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10 (สร 1.1/10 ส639ส 2549)
Physical Description: ซีดีรอม 1 แผ่น ; 4 3/4 นิ้ว