สรุปการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค
Other Authors: กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรม, 2548
Subjects: Acquired -- Immunodeficiency -- Syndrome -- congresses -- CD-ROM
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: CD-Med ส639ส 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Non-circulation

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2264
Copy 4
Available