ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านอีสาน /

บรรณาธิการบริหาร, ดารณี อ่อนชมจันทร์ ; บรรณาธิการวิชาการ, เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์, รุจินาถ อรรถสิษฐ ; คณะบรรณาธิการ, รัชนี จันทร์เกษ...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ดารณี อ่อนชมจันทร์,, เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์,, รุจินาถ อรรถสิษฐ,, รัชนี จันทร์เกษ,, กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย, กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Complementary -- Therapies
Herbs
Medicine, -- Herbal
Medicine, -- Traditional -- Thailand
Plants, -- Medicinal
การแพทย์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สาระสังเขป
การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย -- สาระสังเขป
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z6661.T5 บ125 2548
Copy 2
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB50.JT3 ภ669 2548
Copy 1
Available