รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาในชุมชนท้องถิ่น =

Architectural Forms of Buddhist Temples in Local Communities /

สมคิด จิระทัศนกุล, โชติมา จตุรวงศ์, ชาญวิทย์ สรรพศิริ

Main Author: สมคิด จิระทัศนกุล
Other Authors: โชติมา จตุรวงศ์, ชาญวิทย์ สรรพศิริ, มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- วิจัย
สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- ไทย -- วิจัย
วัด -- ไทย
สถาปัตยกรรมไทย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA7435.A1 ส234ร 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available