บทเรียนหนึ่งปี ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยในชุมชน /

บรรณาธิการบริหาร, ดารณี อ่อนชมจันทร์ ; บรรณาธิการวิชาการ, พจีกาญจน์ จิระเสถียรพงศ์, รุจินาถ อรรถสิษฐ ; คณะบรรณาธิการ, พจีกาญจน์ จิระเสถียรพงศ์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ดารณี อ่อนชมจันทร์,, พจีกาญจน์ จิระเสถียรพงศ์,, รุจินาถ อรรถสิษฐ,, กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Complementary -- Therapies
Herbs
Medicine, -- Herbal
Medicine, -- Traditional -- Thailand
Plants, -- Medicinal
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB50.JT3 บ128 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available