รายงานการวิจัยการผลิตวัคซีนป้องกันโรคและชุดตรวจสอบโรคพีอาร์อาร์เอส =(Porcine reproductive and respiratory syndrome; PRRS) =

Development of ELISA Test Kit and Killed Vaccine production for Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) /

วรวิทย์ วัชชวัลคุ...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Main Author: วรวิทย์ วัชชวัลคุ
Other Authors: รัชนี อัตถิ, วัชรี สินสุวงศ์วัฒน์, วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, ปริวรรต พูลเพิ่ม, อรวรรณ บุตรดี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: วัคซีนของสัตว์ การผลิต วิจัย
สุกร โรค การป้องกันและควบคุม วิจัย
โรคสัตว์ การป้องกันและควบคุม วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF918.Y32 ว281ร 2548
Copy 1
Available