รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมข้าว =

Vernacular Architecture in Rice Culture /

วีระ อินพันทัง, มยุรา อินพันทัง

Main Author: วีระ อินพันทัง
Other Authors: มยุรา อินพันทัง, มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- ไทย -- (ภาคตะวันตก) -- วิจัย
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทย -- (ภาคตะวันตก) -- วิจัย
ชาวนา -- ไทย -- (ภาคตะวันตก) -- วิจัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ข้าว -- ไทย -- พิธีกรรม
การทำนา -- ไทย -- พิธีกรรม
ข้าว -- ไทย -- (ภาคตะวันตก) -- คติชาวบ้าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA7435 ว842ร 2547
Copy 1
Available