คติความเชื่อและระบบสังคมซึ่งสัมพันธ์กับเรือนและการอยู่ =

Beliefs and Social Aspects in Relation to House and Living /

ต้นข้าว ปาณินท์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ต้นข้าว ปาณินท์, จิรัฐกา จิตติรัตนากร, อุปถัมภ์ รัตนสุภา, จิโรจ กาญจนาภรณ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Series: โครงการวิจัยในชุดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือน ชุมชนและนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมการอยู่ออยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทยในภาคตะวันตก ; โครงการย่อยที่ 3 : Local Wisdom in House Community and Cultural Ecology for Sustainable Living of Thai People in Westem Region.
Subjects: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น –– ไทย (ภาคตะวันตก) –– วิจัย
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย –– ไทย (ภาคตะวันตก) –– วิจัย
สถาปัตยกรรมพื้นเมือง –– ไทย (ภาคตะวันตก) –– วิจัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ไทย (ภาคตะวันตก) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03017nam a2200361 a 4500
001 212199
003 Th-PLK-NU
008 070206s2548 th a 000 0 tha d
020 |a 9746009532 
050 4 |a NA 7435 .W4  |b ค135 2548 
245 1 0 |a คติความเชื่อและระบบสังคมซึ่งสัมพันธ์กับเรือนและการอยู่ =  |b Beliefs and Social Aspects in Relation to House and Living /  |c ต้นข้าว ปาณินท์...[และคนอื่นๆ] 
246 3 1 |a Beliefs and Social Aspects in Relation to House and Living. 
260 |a [ม.ป.ท. :  |b ม.ป.พ.],  |c 2548. 
300 |a 113 หน้า :  |b ภาพประกอบ, แผนที่ 
440 0 |a โครงการวิจัยในชุดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือน ชุมชนและนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมการอยู่ออยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทยในภาคตะวันตก ;  |v โครงการย่อยที่ 3 : Local Wisdom in House Community and Cultural Ecology for Sustainable Living of Thai People in Westem Region. 
500 |a ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
650 4 |a สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  |z ไทย (ภาคตะวันตก)  |x วิจัย 
650 4 |a สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย  |z ไทย (ภาคตะวันตก)  |x วิจัย 
650 4 |a สถาปัตยกรรมพื้นเมือง  |z ไทย (ภาคตะวันตก)  |x วิจัย 
650 4 |a ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
651 4 |a ไทย (ภาคตะวันตก)  |x ความเป็นอยู่และประเพณี 
700 0 |a ต้นข้าว ปาณินท์ 
700 0 |a จิรัฐกา จิตติรัตนากร 
700 0 |a อุปถัมภ์ รัตนสุภา 
700 0 |a จิโรจ กาญจนาภรณ์ 
902 |a 170921 
907 |a .b2121992  |b nu  
945 |l nursh 
949 |a ธนพร 
949 |a ปิยะนุช 
949 |a nuexport47 
991 |a RESEARCH  |b 2  |c 2017-10-19 18:10:55  |d 2017-10-19 18:10:55  |e nul  |f n  |g 2006-11-07  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v คติความเชื่อและระบบสังคมซึ่งสัมพันธ์กับเรือนและการอยู่ = Beliefs and Social Aspects in Relation to House and Living / ต้นข้าว ปาณินท์...[และคนอื่นๆ]  |y nulrsh 
998 |b 0  |c 061107  |d m  |e s  |f -