รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย =

The Potential Development of Souvenirs for Thailand Tourism Promotion /

โดย ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ, ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, สัมพันธ์ เย็นสำราญ, ลัคนา พูลเจริญ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: ของที่ระลึก -- ไทย -- วิจัย
ของที่ระลึก -- ไทย -- การผลิต -- วิจัย
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NK1055.A1 ร451 2547
Copy 1
Available