รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์การพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษากรณี บ้านโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี /

โดย วิรัตน์ วงค์รอด, วันเพ็ญ นาทอง, สายัน กรีฑาเวช

No Cover Image
Main Author: วิรัตน์ วงค์รอด
Other Authors: วันเพ็ญ นาทอง, สายัน กรีฑาเวช, เครือข่ายการวิจัยมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ -- อุทัยธานี -- วิจัย
การบริหารองค์ความรู้ -- อุทัยธานี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 81 แผ่น : ภาพประกอบ