รายงานการศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาแผงลอยจำหน่ายอาหารในจังหวัดพิจิตร =

The Food Stalls Development Model in Pijit Province /

นพรัตน์ พรหมโชต, รุ่งทิพย์ เวชกิจ, ฉลวย พุ่มเจริญ

Main Author: นพรัตน์ พรหมโชติ
Other Authors: รุ่งทิพย์ เวชกิจ, ฉลวย พุ่มเจริญ, กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย. ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: แผงลอย -- พิจิตร -- วิจัย
การจัดการร้านอาหาร -- พิจิตร -- วิจัย
ร้านอาหาร -- สุขาภิบาล -- พิจิตร -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA601 น184ร 2548
Copy 1
Available