รายงานการวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระราชศรัทธาปณิธานในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา =

The Buddhist Monuments According to the Royal Intention of King Rama III /

ศักดิ์ชัย สายสิงห์

No Cover Image
Main Author: ศักดิ์ชัย สายสิงห์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
Subjects: นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2330-2394.
พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ –– วิจัย
ไทย –– โบราณสถาน –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS580 ศ324ร 2548
Copy 1
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This