สื่อพื้นบ้านแข็งแกร่ง สุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง /

กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: กาญจนา แก้วเทพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.วข.ชม.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Community Health Planning.
Community Health Services.
Health Care Reform.
Health Promotion.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA546.JT3 ส736 2549
Copy 1
Available