โรคติดเชื้อ /

กนกรัตน์ ศิริพานิชกร...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: กนกรัตน์ ศิริพานิชกร, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Communicable Diseases.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WC100ร924 2535
Copy 1
Available