รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการโคลนและการวิเคราะห์ลำดับ DNA ของยีนสำหรับ arginine deiminase และบริเวณควบคุมจากแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากอาหารหมักในประเทศไทย /

ประวัติ อังประภาพรชัย

No Cover Image
Main Author: ประวัติ อังประภาพรชัย
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: แบคทีเรีย -- วิจัย
ดีเอ็นเอ -- วิจัย
อาหารหมักดอง -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QR75 ป372ร
Copy 1
Available