การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น =

Communication in rural development /

เกศินี จุฑาวิจิตร.

Main Author: เกศินี จุฑาวิจิตร.
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.
Subjects: การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน.
การสื่อสาร.
การสื่อสารในการพัฒนาชนบท.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P92.T5 ก774ก 2548
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available