กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา /

กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ.

Other Authors: กชกร ชิณะวงศ์,
Format: BOOKS
Language:
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชุมชน –– วิจัย.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.A8 ก218 2548
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: HN700.592.A8 ก218 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available