การศึกษา emission factor ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก =

THE STUDY OF EMISSION FACTOR OF HYDROCARBON FROM LIGHT DIESEL TRUCKS IN PHITSANULOK MUNICIPALITY /

วิโรจน์ ฉันทพานิชย์

No Cover Image
Main Author: วิโรจน์ ฉันทพานิชย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: เครื่องยนต์ดีเซล -- วิจัย
ไฮโดรคาร์บอน -- วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TJ795.A2 ว711ก 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available