เทคนิคการตอบสนองอย่างสุ่มแบบคำถามสัมพันธ์กันในแผนการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิอย่างง่าย =

RELATED-QUESTION RANDOMIZED RESPONSE TECHNIQUES IN STRATIFIED RANDOM SAMPLING /

ธรารัตน์ รณหงษา

No Cover Image
Main Author: ธรารัตน์ รณหงษา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: การตั้งคำถาม -- วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5549 ธ384ท 2549
Copy 2
Available
Copy 7
Available