โรคเอดส์ (AIDS) /

บรรณาธิการ, ชาญชัย ชรากร, สืบพงษ์ สังขะรมย์

No Cover Image
Other Authors: ชาญชัย ชรากร,, สืบพงษ์ สังขะรมย์,, กรมแพทย์ทหารบก. กองวิทยาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WC503 ร924 2538
Copy 1
Available