รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับสุกรบนที่สูง บ้านห้วยน้ำไซ และบ้านร่องกล้า ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก =

Study on suitable feeding for pigs in the highlands at Ban Hui-Num-Sai and Ban Rong-Kla, Tumbol Neon-Peum, Amphoe Nakornthai, Phitsanulok Province /

ณิฐิมา เฉลิมแสน...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: ทินกร ทาตระกูล, ปิยะศักดิ์ คงวิริยะกุล, สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์, สมกิจ อนะวัชกุล, บุญชู นาวานุเคราะห์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: สุกร –– การเลี้ยง –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF396 ร451 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available