ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและการผลิตเนื่องมาจากระบบนิเวศวัฒนธรรมพื้นบ้าน =

Local Arts and Crafts and Production as influenced by cultural ecology /

ดวงเงิน พูนผล...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ดวงเงิน พูนผล, กอไผ่ ปาณินท์, นิลบล รุ่งเรืองผล, จตุรงค์ โพธ์ครัตน์ศิริ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: ศิลปหัตถกรรมไทย -- วิจัย
หัตถกรรม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NK1055.A1 ศ526 2547
Copy 1
Available