ความหลากชนิดของพืชสมุนไพร และแนวทางเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก =

SPECIES DIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS AND ITS TENDENCY FOR SUSTAINABLE USE AT PHU HIN RONG KLA NATIONAL PARK, PHITSANULOK /

อรพินท์ ครุฑจับนาค

No Cover Image
Main Author: อรพินท์ ครุฑจับนาค
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: พืชสมุนไพร
Online Access: หน้าปกใน
สารบัญ
ประวัติผู้แต่ง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
สารบัญ
ประวัติผู้แต่ง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Satit School, Reference

Call Number: 615.321 อ335ค 2549
Copy 3
Library use only

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: SB351.H5 อ335ค 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available