ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของชาวม้ง ในตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก =

HMONG'S WISDOM IN THE UTILIZATION AND CONSERVATION OF MEDICINAL PLANTS IN BO PHAK SUBDISTICT CHATTRAKARN DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE /

ทิพวรรณ เอี่ยมจันทร์

No Cover Image
Main Author: ทิพวรรณ เอี่ยมจันทร์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: พืชสมุนไพร -- การใช้รักษา -- วิจัย
พืชสมุนไพร -- ไทย -- พิษณุโลก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Satit School, Reference

Call Number: 615.321 ท478ภ 2549
Copy 7
Library use only

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RS164 ท478ภ 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available