ผลของพันธุ์และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดลูกผสม ในสภาพลดการไถพรวน =

EFFECT OF VARITIES AND NITROGN FERTILIZER APPLICATION ON GROWTH AND YIELD OF MAIZE HYBRIDS IN MINIMUM-TILLAGE /

เมรินทร์ บุญอินทร์

No Cover Image
Main Author: เมรินทร์ บุญอินทร์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: ข้าวโพด –– การผลิต
ข้าวโพด –– ปุ๋ย
ข้าวโพด –– การปลูก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: SB191.M2 ม757ผ 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available