ปกป้องลูกน้อยจากภัยอินเตอร์เนต

ผลิตและเรียงเรียงโดย อำไพ ฤชาทวีรุ่งโรจน์

Main Author: อำไพ ฤชาทวีรุ่งโรจน์
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2549
Subjects: อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์กับเด็ก
อินเทอร์เน็ตกับเด็ก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • วิธีติดตั้งโปรแกรม
  • การใส่รหัสินค้าและรหัสอนุญาต
  • วิธียกเลิกการติดตั้งโปรแกรม
  • การเข้าสู่ระบบผู้ดูแล
  • วิธีกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
  • การควบคุมเว็บไซต์
  • ปิดกั้นและอนุญาตเว็บไซต์ผ่านผู้ดูแลและระบบ
  • ดูภาพหน้าจอที่บันทึก
  • ตั้งเวลาปิดเครื่อง