คู่มือ Adobe illustrator cs2 :

classroom in a book /

ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล ; รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ, บรรณาธิการ

Main Author: ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล
Other Authors: รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว โฮลดิ้ง, 2549
Subjects: อโดรบีอิลลัสเตรเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: T385 พ975ค 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 006.6869 พ975ค 2549
Copy 3
Available