รายงานวิจัยการพัฒนาการเมืองเปรียบเทียบระหว่างจีนกับไทย =

A Comparative Research on Political Development in China and Thailand /

โดย สุรชัย ศิริไกร

Main Author: สุรชัย ศิริไกร
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548
Subjects: การเมืองเปรียบเทียบ
จีน –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 ส847ร 2548
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Humanities, Research

Call Number: JQ1745.A1 ส847ร 2548
Copy 4
Available

Social, Stack

Call Number: JQ1745.A1 ส847ร 2548
Copy 2
Available