คุณลักษณะที่พึงประสงค์และความต้องการแรงงานช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการเขตศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 =

PREFERABLE COMPETENCIES AND THE NEED FOR THE HIGHER VOCATIONL CERTIFICATE MANPOWER IN THE OPINIONS OF THE ENTERPRISES IN THE INDUSTRIAL REGION 2 /

กวีวัฒน์ ศิลปสุวรรณ

No Cover Image
Main Author: กวีวัฒน์ ศิลปสุวรรณ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: ช่างอุตสาหกรรม –– วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TA158 ก327ค 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available