การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ระดับช่วงชั้นที่ 2 =

THE DEVELOPMENT THAI LANGUAGE READING SKILL PACKAGES FOR DYSLEXIA LEARNING DISABILITIES CHILDREN IN SECOND LEVELS. /

อัจฉรา สุดสังข์

No Cover Image
Main Author: อัจฉรา สุดสังข์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: ภาษาไทย –– การอ่าน –– วิจัย
ทักษะทางการอ่าน –– วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1044.88 อ499ก 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available