รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนไปสู่การปฏิบัติ :

แผนชุมชนกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ; การถอดบทเรียนการทำแผนชุมชน 4 ภาค เสนอ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /

โดย โสฬส ศิริไสย์ และคณะ

No Cover Image
Main Author: โสฬส ศิริไสย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
Subjects: ความจน ไทย วิจัย
คนจน ไทย วิจัย
การพัฒนาชุมชน ไทย วิจัย
ครัวเรือน ไทย ภาวะเศรษฐกิจ วิจัย
ไทย ภาวะเศรษฐกิจ วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC445.Z9 ส993ร 2548
Copy 1
Available