คู่มือการใช้ยาในเด็ก /

บรรณาธิการ, นวลจันทร์ ปราบพาล, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

Other Authors: นวลจันทร์ ปราบพาล,, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Drug Therapy –– in infancy & childhood –– handbooks.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WS366 ค695 2549
Copy 16
Available
Copy 10
Available
Copy 13
Available
Copy 3
Available
Copy 14
Available
Copy 9
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WS366 ค695 2549
Copy 12
Available
Copy 23
Available
Copy 29
Available
Copy 27
Available
Copy 28
Available

Nurse, Stack

Call Number: WS366 ค695 2549
Copy 19
Available
Copy 20
Available
Copy 32
Available
Copy 37
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: WS366 ค695 2549
Copy 35
Available
Copy 36
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WS366 ค695 2549
Copy 34
Available

Dentistry, Stack

Call Number: WS366 ค695 2549
Copy 22
Available

Call Number: WS366 ค695 2549
Copy 15
Non-circulation