รวมบทความ มุมมอง ความคิด และความหมาย :

งานช่างไทยโบราณ /

สันติ เล็กสุขุม

Main Author: สันติ เล็กสุขุม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548
Subjects: ศิลปกรรมไทย
งานช่าง –– ไทย
จิตรกรรมไทย –– การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
สถาปัตยกรรม –– การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
ประติมากรรมปูนปั้น
ประติมากรรมไทย –– การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: N7321 ส582ร 2548
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 709.593 ส582ร 2548
Copy 6
Available
Copy 5
Available