ศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือตอนล่าง /

จิรวัฒน์ พิระสันต์

No Cover Image
Main Author: จิรวัฒน์ พิระสันต์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: พิพิธภัณฑ์ -- กำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์ -- ตาก
พิพิธภัณฑ์ -- นครสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ -- พิจิตร
พิพิธภัณฑ์ -- พิษณุโลก
พิพิธภัณฑ์ -- เพชรบูรณ์
พิพิธภัณฑ์ -- สุโขทัย
พิพิธภัณฑ์ -- อุตรดิตถ์
ไทย -- (ภาคเหนือตอนล่าง) -- พิพิธภัณฑ์
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: AM79.T5 จ512ศ 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available